Rijksoverheid

Wat kan ik doen? - Kindermishandeling

Vermoedt u kindermishandeling in uw omgeving, dan is er altijd iets dat u kunt doen. Dit zijn een paar voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling: Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag, schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. En tenslotte ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Dit kunt u doen:

 • Praat met de betrokkenen

  Als u zich zorgen maakt om een kind, is het belangrijk dat u iets doet. Soms kunt u met simpele, praktische hulp de ouders/verzorgers een heel eind op weg helpen. Door erover te praten met de betrokkenen, kunt u hen vertellen over uw zorgen. U kunt bijvoorbeeld vertellen wat u bij hun kind ziet of wat u hen ziet doen. Belangrijk is dat u de betrokkenen niet beschuldigt: probeer samen een gesprek te hebben, uw zorgen uit te spreken en uw steun aan te bieden. Als u opziet tegen zo'n gesprek, kunt u altijd advies vragen aan het AMK: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
 • Zorg dat u er bent voor het kind

  Ook als u niet zeker weet of een kind mishandeld wordt, kunt u toch iets doen: er zijn voor het kind. Door te luisteren, of te vragen of u iets kunt doen. Nodig het kind uit, ga samen iets doen. Stel het kind geen vragen over uw vermoedens. Dat kunt u beter aan de professionals overlaten. Kinderen zijn sterk geneigd om loyaal aan hun ouders te zijn en zullen dus niet snel zeggen dat hun ouders iets verkeerd doen. Weet u niet zeker hoe u de reactie van het kind moet interpreteren? Bel dan met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dan kunt u samen met de hulpverlener bespreken wat in dit geval het beste is.
 • Fragment uit video Wat kun je als volwassene doen voor een kind twee verschillende verhalen
  • Download deze video

  • Uitgeschreven tekst

   Een man begint zijn verhaal: Ik maakte me zorgen over mijn neef want mijn broer en zijn vrouw maakten vaak ruzie en ik merkte dat mijn neef vaak gewoon de straat op ging en dan rondhing daar op straat. En, ja, ik was bang dat hij zou ontsporen.

   Een vrouw begint haar verhaal: Hilde, ons buurmeisje, die komt af en toe spelen en het was me weleens opgevallen dat ze heel hongerig kan aanvallen op de koekjes. En ik maakte daar een grapje over, zo van: Krijg je thuis wel te eten, joh? Nou, en toen vertelde ze mij dat ze thuis vaak met een lege koelkast zitten en dat mama toch wel vaak niet kookt omdat ze dan met hoofdpijn in bed ligt.

   De man gaat verder met zijn verhaal: Toen ben ik naar hem toe gegaan, ik zei: Hé, misschien vind je het leuk als je het ook leuk vindt, kun je bij mij in de winkel komen helpen. Nou, dat was gelijk raak. Dat vond hij hartstikke leuk. Nou helpt hij me gewoon vaak met, ja, simpele dingen, hoor gewoon vakkenvullen en flessen in de kratten en zo, dat soort dingen. Maar als hij nu toch bij me is, dan help ik hem ook met zijn huiswerk en dat gaat ook echt hartstikke goed.

   De vrouw gaat verder met haar verhaal: Nou, ik vroeg Hilde van: Zou je het leuk vinden om eens bij mij te komen eten? Nou, dat vond ze wel leuk. Ik heb natuurlijk met moeder overlegd ik vroeg: Zou je het fijn vinden als Hilde af en toe bij mij komt eten? Kijk, ik kook toch, dus het maakt mij niet uit. Nou, vond ze goed.

   De man gaat verder met zijn verhaal: Maar ja, dat heb ik wel ook met mijn broer besproken. Ik zei tegen hem: Kijk, je zoon is nu bij mij onder mijn hoede, dat komt goed maar jij moet ook wat doen. Ga een keer met de huisarts praten, en die kan je daarbij verder helpen want dan kun je ook gewoon weer met je vrouw gaan praten in plaats van ruzie maken. Je moest zijn gezicht zien. Hij was wel geschrokken, hoor. Maar volgens mij gaat hij het wel doen.

   De vrouw gaat verder met haar verhaal: Ik heb wel tegen haar gezegd dat ze even ook met de huisarts moet bespreken hoe haar situatie is, want Hilde heeft er wel onder te lijden. Nou ja, Hilde geniet in ieder geval van onze afspraak ze komt regelmatig warm eten. En soms kook ik wat extra en dan breng ik het langs bij de buren.

 • Neem contact op met het AMK

  Als u zich zorgen maakt, dan kunt u altijd advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het AMK kan u vertellen op welke signalen u moet letten, en u helpen om de ernst van de situatie in te schatten. Ook kunt u advies vragen aan de hulpverlener over wat u het beste kunt doen. U kunt ook direct kindermishandeling melden bij het bij het AMK. Het AMK heeft dan wel uw naam nodig, maar de plegers komen uw naam niet te weten. Bel het AMK: 0900 123 123 0 (5 cent per minuut. Tussen 9:00 en 17:00).
  Fragment uit video Wat gebeurt er als ik bel
  • Download deze video

  • Uitgeschreven tekst

   [Een man heeft twijfels over kindermishandeling bij zijn buren.]

   Een vader loopt door het park met zijn hond. Hij passeert het huis van de buren, hij kijkt naar het huis en vraagt zich af hoe het met ze gaat. Hij heeft hun dochter al enkele dagen niet gezien. Dan gaat hij zijn eigen huis binnen, daar staat zijn vrouw in de keuken.

   Voice-over: 'Een vader vermoedde dat een buurmeisje van tien al drie dagen alleen thuis was. Normaalgesproken liep het buurmeisje altijd mee naar school met zijn dochter. Ze deed niet open toen zijn dochter aanbelde om samen naar school te lopen. De gordijnen bleven overdag dicht en hij hoorde harde muziek uit de kamer komen. Waren de ouders soms een paar daagjes weg? Was het slechts zijn verbeelding? Het zijn tenslotte hele aardige buren.'

   Vervolgens zie je het kantoor van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Op de achtergrond zitten twee telefonistes achter de computer.

   Medewerkster van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): 'Dagelijks bereiken ons telefoontjes van mensen die twijfels hebben over kindermishandeling. Die twijfel is heel normaal. Juist als je het niet zeker weet is het goed om contact op te nemen met het AMK voor advies.'

   Voice-over: 'Wat gebeurt als je belt met het AMK?'

   Medewerkster van het AMK: 'Als er iemand belt met het AMK schatten we eerst samen met de beller de ernst van de situatie in. Samen bespreken we de mogelijke vervolgstappen. Het kan zijn dat je zelf iets kan doen. Wanneer de thuissituatie van een kind onveilig lijkt te zijn, kan het AMK een onderzoek instellen. Een medewerker vertelt je hierover, zodat je goed weet waar je aan toe bent.'

   Voice-over: 'Welk advies kan ik krijgen om zelf iets te doen?'

   Medewerkster van het AMK: 'Je kunt bijvoorbeeld je vermoedens bespreekbaar maken bij iemand uit je omgeving, zoals een collega een familielid of een vriend. Het kan ook zijn dat we je aanraden om contact te zoeken met een betrokkene van school, of misschien met ouders zelf. Je kunt zelf soms ook goed steun bieden aan een kind of gezin. Besef goed dat kindermishandeling het gevolg kan zijn van onmacht. Het AMK zal bij een advies zelf geen actie ondernemen. Er zal geen dossier worden aangelegd en niemand zal te weten komen dat er om advies is gevraagd.'

   Voice-over: 'Wordt bij een onderzoek door het AMK een kind gelijk uit huis geplaatst?'

   Medewerkster van het AMK: 'Dat komt bijna nooit voor, alleen in de gevallen dat ouders weigeren mee te werken aan hulpverlening als uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van het kind in gevaar is. Dan kan een kind onder toezicht worden gesteld en mogelijk ook uit huis worden geplaatst. Dit kan echter alleen met de tussenkomst van de Raad van de Kinderbescherming en de kinderrechter. In de meeste gevallen wordt vrijwillige hulpverlening ingezet en kan het kind thuis blijven wonen.'

   De man overlegt met zijn vrouw, hij staart uit het raam en pakt de telefoon om het AMK te bellen.

   Voice-over:'Na het overleg met zijn vrouw besloot het hij Advies en Meldpunt Kindermishandeling te bellen om advies te vragen.
   Vaak blijkt het bij een vermoeden ook daadwerkelijk om kindermishandeling te gaan. Bel voor advies naar het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
   0900-1231230
   Bij twijfel: bellen.'

  • Download dit geluidsfragment

 • Directe nood? Neem contact op met de politie

  Als u er acuut gevaar dreigt voor een kind, dan is er maar één mogelijkheid: bel 112, het landelijke alarmnummer. De politie is opgeleid om met kindermishandeling om te gaan. Dit nummer is alleen voor noodgevallen.

Voor professionals

Door uw beroep als professional geconfronteerd met huiselijk geweld? Ga in gesprek met uw leidinggevende, vraag naar de meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling of kijk op www.meldcode.nl

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker