Rijksoverheid

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan u denkt. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert, of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Vormen van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling kent verschillende vormen en niveaus:

  • Lichamelijke mishandeling van hardhandig beetpakken tot hard slaan.
  • Psychische mishandeling door herhaaldelijk uitschelden, beledigen of isoleren.
  • Financiële uitbuiting door diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
  • Verwaarlozing door het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding.
  • Seksueel misbruik, waarbij het bijvoorbeeld gaat om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van ouderen.

Hulp en advies bij ouderenmishandeling

Er rust een groot taboe op ouderenmishandeling. Erover beginnen is moeilijk, of u nu mantelzorger, een familielid of het slachtoffer bent. Om die stap makkelijker voor u te maken kunt u voor hulp en advies in vertrouwen bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld op op 0900 - 1 26 26 26 (5 cent per minuut).

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Campagne

Deze campagne onderdeel is van het actieplan “Ouderen in veilige handen”. Voor meer informatie zie: http://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/ouderenmishandeling