Rijksoverheid

Campagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’

Sinds 2012 wordt de rijksoverheidcampagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ gevoerd. Boodschap van de campagne is dat geweld in huiselijke kring nooit vanzelf stopt, totdat iemand iets doet. De campagne roept betrokkenen – of het nu gaat om slachtoffers, plegers of omstanders – op om bij vermoedens van geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken bij Veilig Thuis.

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie. Ook de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken zijn erbij betrokken.

De landelijke campagne bestaat uit televisiespots, radiospots, printmedia, online media en verschillende deelactivaties. Algemene informatie over de campagne is te vinden op de campagnepagina op deze site.

Er is gekozen voor een breed concept. Dit biedt alle kansen om in de eigen regio een voorlichtingscampagne te organiseren. Met behulp van deze toolkit kunt u campagnemateriaal downloaden en laten drukken.

Toolkit campagne

De toolkit bevat een aantal uitingen die u kunt gebruiken voor uw communicatie in de campagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’. Door aan te haken bij de landelijke campagne krijgt uw communicatieboodschap een voorsprong. Deze lift mee op een bekend campagneconcept dat is getest, herkenbaar is en uw boodschap meteen in de juiste context plaatst.

Campagnemateriaal algemeen Geweld in Huiselijke Kring

De posters van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn ook beschikbaar als open bestand. Hierin kunt u zelf uw logo toevoegen. U kunt de posters opvragen via campagnemanagement@minaz.nl. U ontvangt dan de posters als Indesign CS 5.5 bestand, inclusief instructie.

Veilig Thuis

Het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG heeft een handreiking communicatie opgesteld. Deze handreiking biedt u handvatten bij het ontwikkelen van uw communicatiestrategie- en plan. De handreiking is bedoeld voor zowel beleidsadviseurs communicatie als de verantwoordelijke beleidsadviseurs voor Veilig Thuis.